ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ตำบลท่านา อำเภอกะปง
จังหวัดพังงา 82170

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7649-9135

Email : admin@thana.go.th

 

Share on Line
Share on Pinterest