โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (รปภ.) และผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (รปภ.)  และผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (รปภ.)

และผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดปาโมกข์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา

Share on Line
Share on Pinterest