ประชุมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) โดยบริษัท ดังภูมิ จำกัด

ประชุมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) โดยบริษัท ดังภูมิ จำกัด

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ข้าราชการและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)โดยบริษัท ดังภูมิ จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

Share on Line
Share on Pinterest