ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ถนนสายหลักในเขตพื้นที่

ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ถนนสายหลักในเขตพื้นที่

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนสายหลัก บริเวณสองฝั่งถนนจากหัวสะพานปากถัก ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

Share on Line
Share on Pinterest