ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การขยายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2-5 ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

Share on Line
Share on Pinterest