ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุุปกรณ์ใช้ในสถานที่กักตัว ณ อาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตฯ ม.2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา

Share on Line
Share on Pinterest