ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองกะปง (ริมถนน คสล.สายมุสา) ม.2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา

Share on Line
Share on Pinterest