ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะปนทรายสายขี้เหล็ก – ตรอกต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest