"แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน เลื่องลือประเพณีและวัฒนธรรม ชาวกะปง-ท่านามีคุณภาพชีวิตที่ดี"

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

แหล่งท่องเที่ยว

  • 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

  • 2 วัดปาโมกข์ (วัดปากพู่)

  • 3 วัดโฆสิตาราม (วัดกะปง)

  • 4 ฝายคลองกะปง

  • 5 ประเพณีให้ทานไฟ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • 1 หมวกใบร่มข้าว

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ท่านา ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000029
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000147
คน
icon
เดือนนี้
0000029
คน
icon
ปีนี้
0001157
คน
icon
ทั้งหมด
0001157
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest