ประกาศงบการเงิน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 พ.ย. 2562
2 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ต.ค. 2562
3 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ต.ค. 2562
4 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.ย. 2562
5 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 ส.ค. 2562
6 ประกาศรายงานการเงินและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 ก.ค. 2562
7 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ค. 2562
8 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 มิ.ย. 2562
9 งบทดลอง รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 พ.ค. 2562
10 การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.61-มี.ค.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2