ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 มี.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 มี.ค. 2562
3 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 ธ.ค. 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ธ.ค. 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 ธ.ค. 2561
6 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 พ.ย. 2561
7 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ต.ค. 2561
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2561
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ก.ย. 2561
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9