ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ช่องทางการให้คำปรึกาาออนไลนื "เพื่อนครอบครัว : Family Line" ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ก.ย. 2564
2 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ก.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2564
4 รายชื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการมอบถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ก.ย. 2564
5 รายชื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ก.ย. 2564
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป้นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ส.ค. 2564
7 รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ส.ค. 2564
8 การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จ.พังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 ส.ค. 2564
9 รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ส.ค. 2564
10 ประกาศไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17