งานกิจการสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน