งานกิจการสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน