งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน