งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน