งานกิจการสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน